Reglement


Reglement

Generelt

Rygning

 • Rygning er forbudt på Kita Cons område. Dette kan evt. resultere i en bøde, hvis alarmberedskabet alarmeres grundet automatiske brandanlæg i eller nær bygningen. Kontakt staff, hvis du er i tvivl om, hvor du må ryge.

Alkohol, stoffer og samleje

 • Alkohol og euforiserende stoffer er forbudt på Kita Con. Hvis du tager receptpligtigt medicin, skal dette kunne dokumenteres. (Husk altid at medbringe medicin i original emballage).
  Samleje er forbudt på Kita Cons område samt tilhørende sovesale af hensyn til mindreårige og dansk lovgivning. Overtrædelse af denne regel medfører bortvisning fra connen.

Tyveri og vold

 • Tyveri og vold medfører øjeblikkelig bortvisning fra Kita Con. I strenge tilfælde vil dette blive meldt til politiet.

Staff

 • Lyt til, hvad staff-medlemmer siger. Hvis dette ikke overholdes, gives der i nogle situationer en advarsel, og info videregives til Planrådet. Husk, at Con-ansvarlige har det endelige ord.

Hårfavning

 • Al hårfarvning er forbudt på Kita Cons område, da det kan ødelægge håndvasken og/eller badeområdet, du bruger. Husk på, at vi er i lånte lokaler.

Affald

 • Al affald skal smides i skraldespande. Husk, at vi er gæster og låner lokalerne, så hjælp til med at holde dem pæne og rene under connen.

Free hugs

 • “Free hugs”-skilte må benyttes, så længe du ikke er til gene for andre con-deltagere, blokerer gange eller på anden vis støder andre. Husk, at ikke alle bryder sig om uønsket berøring, så spørg om lov først – eller lad folk komme til dig.
 • “Free hugs”-skilte må max fylde en A4-side.

Mad og drikke

 • Mad og drikke må gerne nydes på Kita Con, dog med undtagelse af visse lokaler (dette vil fremgå af skilte ved de pågældende lokaler på connen). Vær desuden særligt opmærksom omkring al teknik/elektronik.
 • Vi henviser til Kantinen og Loungen, hvor du frit kan nyde dine måltider.

Gange

 • Blokér ikke gange, døre eller trapper.

Personligt rum

 • Respekter andre folks personlige rum. Hvis du føler dig stødt, så bed personen om at give dig plads. Hvis chikane etc. fortsætter, så meld det til staff.

Cosplay-våben

 • Ønsker du at medbringe cosplay-våben, bedes du skrive en mail til os med beskrivelse af våbnets størrelse og materiale, så vi kan godkende det. Alle våben bliver endvidere tjekket ved tjek-in i Receptionen.

Er du i tvivl eller har spørgmål til reglementet er du til enhver tid velkommen til at spørge os under connen eller skrive til os.

Vi tager forbehold for ændringer.

Gophere

Ved brud på reglement mister du dit depositum, fratages retten som gopher og skal aflevere dit skilt. (Det er Con-ansvarlige eller HR der tager denne beslutning).

Hvis du fortsat vil deltage til connen skal du have et gyldigt medlemskab.

Krav for at være gopher:

Du skal være fyldt 16 år ved con start for at være gopher.
Du er først tilmeldt som gopher, når du har betalt depositum og vi har modtaget en børneattest på dig.
Hvis børneattesten ikke er modtaget inden connen, kan du ikke deltage som gopher.

Vi kan IKKE indhente en børneattest uden du aktivt har godkendt den i din eBoks.

—- Opgaver som gopher —-

Som gopher kan man få opgaver i receptionen, som event hjælper og diverse opgaver.

Generelt:

 • Under hele connens længde skal du være til rådighed for spørgsmål fra andre deltagere.
 • Man møder til sin vagt 10 minutter før den starter.
 • Evt. bytning af vagter skal godkendes af HR-ansvarlig.
 • Som gopher er du med til at hjælpe arrangørerne med at håndhæve reglerne over for deltagerne. Hvis du vurderer at en deltager bryder reglementet, skal du kontakte en arrangør som vil sørge for at der taget en endelig beslutning.
 • Du står til ansvar overfor Anime Kita og den danske lovgivning, med dine beslutninger og handlinger under vagten – samt ved generel udførsel af con opgaver.

Receptionen:

 • Receptionen vil altid være bemandet af minimum én arrangør. Så hvis der opstår spørgsmål eller tvivl vil du altid kunne få hjælp af vedkommende.

 • Når man har vagt i receptionen vil man bla. sørge for check-ind af deltagere og staff, betjene salg i kiosken samt hjælpe receptionsansvarlig med diverse opgaver.

 • Din vagt slutter først når du er blevet afløst og har gået oprydnings runden, eller efter aftale med en arrangør.

—- Vores forventninger —-

Vi forventer at du som gopher møder op frisk og veludhvilet til alle vagter og har en god og præsentabel opførsel.

Den forventede arbejdsbyrde er 8 timer fordelt over flere vagter, minimum arbejdsbyrde er 6 timer. I tilfælde af ekstraordinære situationer forbeholder vi os retten til at give ekstra vagter. Som gopher står man til rådighed gennem connens varighed for arrangørerne til at hjælpe med småopgaver.

Du må ikke være iført beklædning der reklamerer for andre arrangementer, foreninger, virksomheder osv. der kan skabe tvivl om din relation til Anime Kita.

Man står selv til ansvar for at passe sine vagter.

Spørgsmål og klager:
Hvis en deltager vil klage over dig, skal du henvise vedkommende til reception eller HR-ansvarlig. En klage vil blive behandlet af HR-ansvarlig og con-ansvarlig.

Er du i tvivl eller har spørgmål til reglementet er du til enhver tid velkommen til at spørge os under connen eller skrive til os.

Game-og-Brætspilsrum

Gameroom

 • Ingen mad og drikke tilladt.
 • Husk at lade andre komme til og tage hensyn til hinanden.
 • Pil ikke selv ved elektronikken/konsol-indstillingerne. Lad i stedet en ansvarlig gøre det, såfremt det er nødvendigt.
 • Skulle noget mod forventning ikke virke, så kontakt en ansvarlig.
 • Husk at behandle tingene med respekt. Mange af tingene er udlånt af vores medlemmer, og vi forventer at tilbagelevere alt i samme stand, som vi lånte det i.
 • Ved turneringer/konkurrencer har eventafholder det sidste ord.

Brætspilsrummet og Brætspilscaféen

 • Drikkevarer skal kunne lukkes (evt. med skruelåg).
 • Slik og snacks er tilladt. Det forventes, at man rydder op og rengør efter sig selv, inden man forlader lokalet.
 • Der er erstatningspligt ved skade på brætspil.
 • Brætspil må ikke forlade området med Brætspilsrummet og Brætspilscaféen. Spillene må gerne flyttes mellem de to lokaler.
 • Ved turneringer/konkurrencer har eventafholder det sidste ord.

Er du i tvivl eller har spørgmål til reglementet er du til enhver tid velkommen til at spørge os under connen eller skrive til os.

Vi tager forbehold for ændringer.

Sovesal

Det praktiske

 • Kun adgang for folk med sovesalsarmbånd samt staff.
 • Lyset bliver slukket kl 22.
 • Mellemgangene skal til enhver tid holdes helt ryddet, da de er brandveje.
 • Dobbeltmadras er kun tilladt, hvis den benyttes af to personer.
 • Flyt ikke på inventaret uden tilladelse af Sovesalsansvarlig.

Ophold

 • Undgå støj og snak. Tag hensyn til sovende personer – døgnet rundt!
 • Sovesalen er ikke et opholdsrum.
 • Der må ikke spises eller laves mad i sovesalen.
 • Der må ikke forberedes cosplay i sovesalen, eks. påføring af makeup, maling af props eller kostumer, styling af paryk/hår m.v. – spørg evt. Staff, hvis du er i tvivl.

Inden du går

 • Vinduer og døre må ikke være åbne om natten af hensyn til tyveri. Åbner du et vindue i dagtimerne, skal det lukkes, inden du forlader sovesalen.
 • Når sovesalen forlades søndag, skal alt skrald tages med ud.
 • Alle ting skal være ude fra sovesalen søndag kl 15:00.
 • Er du i tvivl eller har spørgmål til reglementet er du til enhver tid velkommen til at spørge os under connen eller skrive til os.

Vi tager forbehold for ændringer.

Foto og Presse

Hvem er kontaktperson hos Kita Con?

Hvis du har spørgsmål eller vil i kontakt med foreningen bag Kita Con, kan du kontakte vores PR-ansvarlig og bestyrelse på følgende mail: kontakt@anime-kita.dk

Foto og videoregler ved Kita Con

Alle deltagere ved Kita Con, om det er som gæst, fotograf, videograf eller andet, skal overholde følgende regler, hvis der tages billeder eller optages video.

Reglerne er lavet, for at alle kan føle sig tilpas ved at deltage i Kita Con, da vi ønsker at skabe en hyggelig stemning og trygge rammer. Udover reglerne skal alle selvfølgelig også overholde persondataloven.

Overtrædelse kan medføre udvisning fra con-området, og i værste fald kan man blive nægtet adgang til fremtidige begivenheder afholdt af foreningen Anime Kita.

Har man klager eller ønsker et billede fjernet/slettet, er man altid velkommen til at tage kontakt til foreningens bestyrelse eller arrangørerne under Kita Con.

Reglerne:

 1. Billeder eller video taget på Kita Con-området må ikke kunne bruges til at identificere enkeltindivider uden deres accept.
 2. Billeder eller video taget på Kita Con-området må ikke benyttes til kommercielle formål, medmindre man forinden har lavet en aftale med Anime Kita.
 3. vis man ønsker at benytte materiale til kommercielt formål, kontakt da bestyrelsen på: kontakt@anime-kita.dk.
 4. Instruktioner fra arrangører eller staff skal til enhver tid følges under Kita Con.
 5. Con-ansvarlig har det sidste ord i en hvilken som helst diskussion eller sag vedrørende foto- og videoreglerne.
 6. Det er forbudt at optage noget som helst i Biografen.
 7. Hvis man befinder sig på Kita Con-området i større grupper eller til et officielt event med mange deltagere, accepterer man samtidigt, at de officielle Kita Con-fotografer må tage billeder uden ens accept – i overensstemmelse med lovgivningen. Materialet må benyttes af Anime Kita til presserelateret publikation.
 8. Såfremt en fotograf overtræder foto- og videoreglementet, vil en advarsel blive givet. I mere alvorlige tilfælde vil adgangen til Kita Con blive tilbagetrukket omgående, og fotografen vil blive nægtet adgang til connen, indtil nærmere besked bliver givet.

Er du i tvivl eller har spørgmål til reglementet er du til enhver tid velkommen til at spørge os under connen eller skrive til os.

Vi tager forbehold for ændringer.