Bestyrelsen

Formand

Søren Høeg Pedersen


naestformand

Næstformand

Kristian Hastrup


Kasserer

Kasserer

Susan Cecilie Nielsen


Menigtmedlem

Menigt Medlem

Jesper Bæk Møller Pedersen


Revisor

Menigt Medlem

Chriss